IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Investiţiile în cercetare-dezvoltare - obiectiv important în procesul de edificare a economiilor bazate pe cunoaştere şi inovare în era digitalizării.

Show simple item record

dc.contributor.author Hîncu, Rodica
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:09:20Z
dc.date.available 2017-10-25T06:09:20Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/325
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.21-26) en_US
dc.description.abstract Tabloul complex al lumii digitale de azi include echipamente mobile inteligente şi instrumente de colaborare la distanţă, cloud computing-ul şi schimbul dramatic al comportamentului utilizatorilor, îndeosebi a nativilor digitali, care aşteaptă ca serviciile să fie oferite oricînd, oriunde şi prin oricare echipament. Aceste aşteptări impun guvernele şi instituţiile publice, inclusiv din Republica Moldova, să fie pregătite de a oferi şi a utiliza servicii informaţionale oricînd, oriunde şi la orice echipament într-un mod sigur, securizat şi cu resurse mai puţine. Avantajele tehnologiilor digitale, de care persoanele ar putea profita în calitate de cetăţeni/consumatori sînt diminuate de probleme de siguranţă şi confidenţialitate, de un acces insuficient la Internet, de un grad scăzut de funcţionalitate, de lipsa competenţelor necesare sau a accesibilităţii serviciilor. În articolul dat se analizează una din posibilităile reale, care ar diminua, pe plan local, lacunele menţionate. Această posibilitate vizează majorarea investiţiilor în cercetare-dezvoltare, aşa cum are loc în numeroase state din lume, cum ar fi Estonia, Marea Britanie, SUA etc. JEL: F290, O330, O380, G140 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject digitalizare en_US
dc.subject priorităţi en_US
dc.subject strategii en_US
dc.subject UE en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject cercetare-dezvoltare en_US
dc.subject inovare en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.title Investiţiile în cercetare-dezvoltare - obiectiv important în procesul de edificare a economiilor bazate pe cunoaştere şi inovare în era digitalizării. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account