IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Abordări considerate în analiza inflației în cadrul diferitelor orizonturi de timp având la bază datele din Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Motelică, Vitalie
dc.date.accessioned 2017-09-12T06:30:19Z
dc.date.available 2017-09-12T06:30:19Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/293
dc.description Publicat în: Economica: Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (100), iunie 2017 - P. 153-161. - Bibliogr.: p. 161. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Acest articol explorează unele abordări utilizate pentru analiza inflației pe orizonturi diferite de timp. Pe termen lung, inflația este cauzată de creșterea ofertei de bani, cu alte cuvinte, de politica monetară. Pe termen scurt, cauzele inflației sunt analizate pentru a înțelege natura șocului, dacă este permanent sau temporar. Pe ternen scurt, inflația poate fi generată de excesul de cerere, precum și de unele șocuri de ofertă. O identificare precisă a legăturii dintre cererea agregată și inflație ar oferi o contribuție valoroasă decidenților de politici în încercarea lor de a asigura echilibrul macroeconomic și bunăstarea. Cu toate acestea, estimarea respectivă constituie o provocare continuă, având în vedere mai mulți factori, inclusiv structura diferită a economiilor, gradul de liberalizare a prețurilor și calitatea datelor statistice disponibile. În același timp, pentru țările în curs de dezvoltare, estimarea relației menționate mai sus este îngreunată de modificările semnificative și rapide ale structurii economiilor și ale cadrului lor legislativ. În acest studiu, s-a estimat impactul deviației cererii agregate de la nivelul de echilibru asupra dinamicii inflației de bază în Moldova. JEL: C10, E31, E52, E58. CZU: 336.748.12:311.213(478) en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (100) / 2017
dc.subject inflație en_US
dc.subject oferta de bani en_US
dc.subject curba lui Phillips en_US
dc.subject deviația cererii en_US
dc.subject rata de schimb en_US
dc.title Abordări considerate în analiza inflației în cadrul diferitelor orizonturi de timp având la bază datele din Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account