IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize

Show simple item record

dc.contributor.author Baltag, Grigore
dc.contributor.author Popescu, Adrian
dc.date.accessioned 2017-09-12T06:04:06Z
dc.date.available 2017-09-12T06:04:06Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/289
dc.description Publicat în: Economica: Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (100), iunie 2017 - P. 124-129. - Bibliogr.: p. 129. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În lucrare, autorii abordează problema rentabilității scăzute a producției de carne de porc, în stare proaspătă, la crescătorii de suine din Republica Moldova. Autorul analizează în complex structura procesului de producție a cărnii de porc de la producător până la procesator, prin care identifică principala problemă – valoarea adăugată ce revine crescătorilor de porci este net inferioară celei ce revine procesatorilor, iar mărimea ei nu permite dezvoltarea economică. Cu ajutorul Analizei de senzitivitate, în lucrare, sunt prezentate câteva scenarii posibile pentru obținerea unei rentabilități suficiente. Se propune o matrice a rentabilității producției cărnii de porc în baza cercetărilor efectuate. Drept bază factologică pentru elaborarea acestui articol științific au servit rezultatele obținute în teren în cadrul proiectului „Determinarea mărimilor de influenţă a factorilor asupra modificării eficienţei creşterii suinelor pentru carne în condiţiile de liberalizare a pieţei interne” din cadrul Programului de Stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizării şi integrării regionale şi europene”. JEL: M41; M42; L25. CZU: 005.52:637.5 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (100) / 2017
dc.subject rentabilitate en_US
dc.subject tendință en_US
dc.subject preț de cost en_US
dc.subject venituri din vânzări en_US
dc.subject șeptel de suine en_US
dc.title Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account