IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cunoştinţelor pe exemplul facultăţii „Relaţii economice internaţionale”, ASEM

Show simple item record

dc.contributor.author Benea-Popuşoi, Elina
dc.date.accessioned 2016-10-26T11:13:56Z
dc.date.available 2016-10-26T11:13:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/214
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2014. № 1. - P. 14-17. - Bibliogr.: p. 17. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Experienţa instituţiilor de învăţământ superior, inclusiv cea acumulată de ASEM, denotă necesitatea combinării Sistemului de Management al Calităţii cu un Sistem de Management al Cunoştinţelor. Autorul arată importanţa monitorizării lanţului valoric al procesului de studii în auditoriu, proces determinat de capitalul uman implicat. Se accentuează rolul personalităţii cadrului didactic, factorii determinanţi ai acesteia: motivaţiile lăuntrice, dar şi anumiţi factori externi, reguli de joc, între care evaluarea activităţii metodico-didactice în baza asistenţei la orele auditoriale. Sunt reliefate condiţiile acestei forme de evaluare, precum şi modalităţi de optimizare ale acestora. Autorul prezintă o variantă a criteriilor de evaluare a activităţii metodico-didactice, sintetizată în baza experienţei din cadrul Facultăţii REI, ASEM. JEL: A 20; A 22; I 21; M 11 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (87) / 2014
dc.subject capital uman en_US
dc.subject învăţământ universitar en_US
dc.subject managementul calităţii şi al cunoştinţelor en_US
dc.subject criterii de evaluare a activităţii metodico-didactice en_US
dc.subject personalitatea cadrului didactic en_US
dc.title Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cunoştinţelor pe exemplul facultăţii „Relaţii economice internaţionale”, ASEM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account