IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Aşteptările inflaţioniste din perspectiva eficientizării politicii monetare

Show simple item record

dc.contributor.author Stratulat, Oleg
dc.contributor.author Rotaru, Andrei
dc.date.accessioned 2016-10-26T10:55:31Z
dc.date.available 2016-10-26T10:55:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/210
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 4. - P. 88-93. - Bibliogr.: p. 93. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Credibilitatea și responsabilitatea unei băncicentrale care promovează politica monetară bazată peregim de țintire a inflației sunt esențiale, fiindcăstimulează ancorarea de durată a așteptărilor inflaționisteale agenților economici și persoanelor fizice. Deciziile și comportamentul acestora trebuie să sebazeze, într-o măsură tot mai mare, pe informațiilefurnizate de către banca centrală, în special, dacăaceasta este transparentă în procesul decizional. Înrealitate, anticipările inflaționiste ale agenților economiciși, în special, ale persoanelor fizice sunt de multeori adaptive sau chiar iraționale.Evoluția inflației în Republica Moldova, pe parcursulultimilor ani, și promovarea unei politici monetareprevizibile și transparente permite agenților economicisă-și formeze așteptările inflaționiste pentru unciclu economic, de producție, totodată, ținând cont deprognoze inflaționiste ale Băncii Naționale a Moldoveiși așteptările neoficiale pe piața internă și externă. JEL: E5, E52, E58 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (94) / 2015
dc.subject așteptări inflaționiste en_US
dc.subject politică monetară en_US
dc.subject obiectiv fundamental en_US
dc.subject bancă centrală en_US
dc.subject evaluarea așteptărilor inflaționiste en_US
dc.title Aşteptările inflaţioniste din perspectiva eficientizării politicii monetare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account