IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii Universitare

Show simple item record

dc.contributor.author Cotelnic, Ala
dc.date.accessioned 2016-10-26T10:28:54Z
dc.date.available 2016-10-26T10:28:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/204
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 4. - P. 32-39. - Bibliogr.: p. 39. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Pentru a obţine calitate, poziţionare, satisfacţiaclienţilor, e nevoie de o bază rigidă pe care oconstituie oamenii, care fac posibilă obţinerea rezultatelorde performanţă ale organizaţiei. Resurseleumane reprezintă însăşi organizaţia. Oamenii reprezintăo resursă comună, resursă-cheie, o resursăvitală de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, careasigură supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul competitival acestora. Resursele umane sunt unice înceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare,precum şi capacitatea de a-şi cunoaşte şi învingepropriile limite, pentru a face faţă noilor provocărisau exigenţe. Eficacitatea utilizării tuturor celorlalteresurse depinde, în mare măsură, de eficacitatearesurselor umane. Personalul ştiinţifico-didactic universitarreprezintă elementul-cheie în asigurarea calităţiipregătirii unor specialişti de calificare înaltăpentru economia ţării. În articol, sunt scoase în evidenţăcâteva aspecte ce ţin de gestionarea acestora,cum ar fi angajarea, normarea ştiinţifico-didactică,evaluarea şi motivarea. JEL: I23, M51 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (94) / 2015
dc.subject personal ştiinţifico-didactic en_US
dc.subject performanţă en_US
dc.subject normare ştiinţifico-didactică en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject motivare en_US
dc.subject calitate en_US
dc.title Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii Universitare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account