IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora

Show simple item record

dc.contributor.author Diaconu, Tatiana
dc.date.accessioned 2016-10-26T10:09:57Z
dc.date.available 2016-10-26T10:09:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/203
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 4. - P. 22-31. - Bibliogr.: p. 31. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Principalul obiectiv al întreprinderilor, care facparte din sectorul agroalimentar, este de a obţinerezultate financiare pozitive. În decursul activităţii, estenecesară măsurarea rezultatelor activităţilor desfăşurate,prin aprecierea nivelului de dezvoltare a întreprinderilor,a modului în care sunt utilizate resurseleumane şi financiare de care dispune. Analiza-diagnosticreprezintă mijlocul prin care orice întreprinderedin această ramură poate să-și identifice propriileputeri și slăbiciuni, în raport cu mijloacele de caredispune oportunitățile ivite și amenințările la adresa ei. JEL: M11, M16 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (94) / 2015
dc.subject sector agroalimentar en_US
dc.subject eficienţă en_US
dc.subject rentabilitate en_US
dc.subject piaţă en_US
dc.title Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account