IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Particularităţile formării şi utilizării surselor bugetare pentru asigurarea creşterii economice

Show simple item record

dc.contributor.author Cucirevii, Vladimir
dc.date.accessioned 2016-10-26T07:47:42Z
dc.date.available 2016-10-26T07:47:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/182
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 2. - P. 51-61. - Bibliogr.: p. 61. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În prezent, susţinerea de stat a activităţii investiţionale este una din condiţiile importante ale ridicării capacităţii de concurenţă a economiei naţionale şi joacă un rol nu mai puţin important decât alte mecanisme de piaţă şi liberalizarea antreprenorialului. Pârghiile influenţei de stat asupra proceselor economice în condiţiile pieţei sunt instrumentele politicii fiscal-bugetare şi monetar-creditare. Politica fiscal-bugetară este cel mai important instrument, deoarece interesele economice şi politice se realizează nemijlocit prin ea. Cercetările efectuate demonstrează că investiţiile publice finanţate din surse interne au scăzut, în timp ce transferurile capitale şi proiectele finanţate din surse externe au crescut. Diminuarea investiţiilor bugetare a adus la înrăutăţirea stării infrastructurii, coagularea programelor economice importante, dar, folosind finanţarea externă, s-au obţinut rezultate eficiente, mai ales, în sectorul transporturilor. Au fost trase unele concluzii în temeiul eficientizării politicii fiscal-bugetare şi influenţei ei asupra creşterii economice şi elaborării recomandărilor, privind îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu. JEL: O4 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (92) / 2015
dc.subject acumularea capitalului en_US
dc.subject mecanisme bugetare en_US
dc.subject investiţii publice en_US
dc.subject planificarea bugetară en_US
dc.subject subvenţii en_US
dc.subject competitivitatea produselor en_US
dc.title Particularităţile formării şi utilizării surselor bugetare pentru asigurarea creşterii economice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account